Menu

Waarom JS

 

We hebben een eigen visie op de uitzendbranche. We geloven dat het anders en vooral beter kan. In 'uitzendland' doet iedereen hetzelfde. Het zou veel meer persoonlijker moeten kunnen. Dat is voor ons de aanleiding om het anders te doen dan alle andere uitzendbureaus. En daarom willen wij u duidelijk maken wie we zijn en waarin we geloven. U bent van harte welkom om dit met ons te komen doorspreken.

 

We willen u graag aangeven waarom wij het anders doen, hoe we het doen en hoe we willen samenwerken. Wat de overtuiging is achter alles wat we doen en wat dit in de pratijk betekent. Dat vertellen we vooral omdat we uit ervaring weten dat gedeelde waarden en visies altijd de basis vormen voor succesvolle samenwerking.